Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Jak uzyskać alimenty dla swojego dziecka ?

16 Kwiecień 2013

Utrzymanie dziecka to obowiązek obojga rodziców - nawet jeśli nie są małżeństwem. Często jednak zdarza się, że ojciec nie interesuje się zupełnie losem swojego syna czy córki. Co robić w takiej sytuacji? Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy mówi jasno - dziecku przysługuje prawo do alimentów. Podpowiemy, jak o nie walczyć.

Pierwsze pytanie brzmi: jakiej kwoty możemy się domagać? Aby to ustalić, należy najpierw w przybliżeniu obliczyć, ile miesięcznie wydajemy na utrzymanie dziecka. Warto na poparcie tych szacunków zebrać rachunki lub faktury - to będzie nasz dowód przed sądem. Zasadniczo koszty utrzymania są rozłożone po równo na oboje rodziców. Jeżeli jednak dziecko mieszka np. z matką, to ojciec będzie musiał zapłacić odpowiednio więcej. W niektórych przypadkach nawet całość kosztów utrzymania.

Następnym krokiem jest napisanie pozwu. Należy podać w nim dane swoje i dziecka, jak również imię, nazwisko i adres rodzica, od którego chcemy uzyskać alimenty. Jeżeli nie wiemy, gdzie mieszka, możemy wskazać inne miejsce, w którym jest w stanie odebrać korespondencję, np. zakład pracy. W pierwszej części pisma podajemy kwotę, jakiej żądamy co miesiąc. Warto zaznaczyć, aby alimenty były płatne od dnia wniesienia pozwu oraz kierowane do naszych rąk, jako osoby działającej w imieniu dziecka. Następnie trzeba uzasadnić, dlaczego domagamy się pieniędzy - najlepiej wskazać, że pozwany nie dba o dziecko w wystarczający sposób. Warto też opisać jaka jest sytuacja finansowa rodziny, a także zaznaczyć, czym zajmuje się pozwany. Na potwierdzenie naszych żądań trzeba dołączyć rachunki związane z wydatkami na dziecko, jak również dotyczące innych opłat (np. czynsz) oraz zaświadczenie o swoich dochodach (najlepiej przynajmniej za trzy miesiące). Nie ma natomiast obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających dochody pozwanego – sąd sam zobowiąże go do ich ujawnienia. Do pozwu koniecznie musimy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z którego wynika, że pozwany jest w rzeczywistości jego rodzicem.

Pozew wraz z wszystkimi załącznikami składamy w dwóch egzemplarzach do sądu, w okręgu którego mieszka dziecko. Warto posiadać również trzeci odpis, na którym potwierdzona zostanie data jego złożenia. Jeden z egzemplarzy naszego pisma sąd wyśle pozwanemu, by mógł się z nim zapoznać. Co ważne, wniesienie sprawy o alimenty nic nie kosztuje.

Po wydaniu wyroku pozwany ma obowiązek zapłacić nam alimenty - także te zaległe, za czas, który upłynął od momentu złożenia pozwu. Jeżeli odmawia płacenia należy udać sie z wyrokiem do dowolnego komornika (nie obowiązuje tu rejonizacja). Bez pobierania od nas żadnych opłat rozpocznie on wobec dłużnika egzekucję – zajmie jego wypłatę lub rachunek bankowy i przekaże nam należne kwoty. Co w przypadku, jeśli pozwany nie posiada żadnego majątku? Po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji komornik wyda nam zaświadczenie, dzięki któremu będziemy mogli się starać o uzyskanie pomocy finansowej z funduszu alimentacyjnego, który prowadzi każda gmina.

Pozew o alimenty możemy napisać samodzielnie. Warto jednak zwrócić się o pomoc do prawnika. Choć za taką usługę trzeba będzie zapłacić, to jest to wydatek jednorazowy. A dobrze napisany pozew oznacza sporą szansę na wywalczenie znacznie wyższych alimentów.


Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL