Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Apelacja od wyroku sądowego

24 październik 2013
JAK WNIEŚĆ APELACJĘ OD WYROKU SĄDOWEGO?

 

 Sąd wydał niekorzystny dla nas wyrok? Spokojnie –  nie oznacza to jeszcze ostatecznej przegranej. Prawo przewiduje bowiem możliwość wniesienia apelacji. Żeby była ona jednak skuteczna, trzeba pamiętać o spełnieniu kilku warunków.

Po pierwsze – trzeba się spieszyć. W ciągu siedmiu dni od wydania wyroku musimy złożyć wniosek o doręczenie nam odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Na szczęście, nie musimy za niego płacić. Sąd sporządzi pisemne uzasadnienie, w którym wyjaśni, dlaczego wydał takie orzeczenie i prześle je na wskazany adres. Od chwili jego doręczenia mamy tylko 14 dni, aby wnieść do sądu apelację. Po upływie tego terminu wyrok staje się prawomocny i nie można go zaskarżyć w normalnym trybie.

Po drugie – adresatem apelacji jest sąd, który znajduje się „wyżej” w hierarchii  od tego, w którym zapadł niekorzystny wyrok. Przykładowo: nad sądem rejonowym jest sąd okręgowy, a nad okręgowym – apelacyjny. Uwaga – odwołanie składamy za pośrednictwem tego sądu, który wydał wyrok. Jeśli więc zaskarżamy wyrok sądu rejonowego w Wieliczce, jako adresata apelacji podajemy „Sąd Okręgowy w Krakowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wieliczce”, a samo pismo składamy na dzienniku podawczym sądu rejonowego lub wysyłamy na jego adres.

Po trzecie - musimy zaznaczyć czy zaskarżamy wyrok w całości, czy tylko w części (np. w wyroku rozwodowym możemy nie zaskarżać samego orzeczenia o rozwodzie, ale tylko wysokość alimentów). Następnie należy podać, jak chcielibyśmy, aby sąd II instancji rozstrzygnął te fragmenty wyroku – np. że wnosimy o zasądzenie innej kwoty pieniężnej. Apelację trzeba oczywiście odpowiednio uzasadnić. Musimy też wytłumaczyć, dlaczego orzeczenie powinno być zmienione i wskazać dowody na poparcie naszego stanowiska. Zwykle nie jest to proste zadanie, dlatego nawet jeśli decydujemy się na sporządzenie apelacji samodzielnie, zawsze warto odwiedzić prawnika – koniecznie z uzasadnieniem wyroku.

Za wniesienie apelacji musimy zapłacić – zazwyczaj tyle co, za pozew w danym postępowaniu. Jeżeli opłata jest dla nas zbyt wysoka, w treści apelacji możemy umieścić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wówczas składamy odwołanie bezpłatnie, a sąd niedługo sam nas poinformuje, czy przychylił się do naszej prośby czy jednak trzeba będzie zapłacić. Ważny szczegół: wpłaty dokonujemy na rzecz sądu za pośrednictwem którego wnosimy apelację, a więc tego, który wydał niekorzystny wyrok.

Apelację wraz z załącznikami musimy zazwyczaj złożyć w kilku egzemplarzach – po  jednym dla sądu oraz dla każdej osoby lub instytucji, która oprócz nas brała udział w procesie. Zawsze warto przygotować jeszcze jeden egzemplarz apelacji dla siebie i uzyskać na nim potwierdzenie złożenia pisma na dzienniku podawczym sądu. Jeśli wysyłamy odwołanie pocztą, potwierdzeniem złożenia będzie dowód nadania przesyłki listem poleconym.

Jeżeli w naszej apelacji pojawią się jakieś istotne braki, sąd da nam tylko tydzień na ich uzupełnienie – inaczej apelacja zostanie odrzucona. Jeśli natomiast wszystko jest w porządku, akta zostaną przekazane do sądu II instancji, który wyznaczy termin rozprawy odwoławczej.

Opisana wyżej procedura dotyczy normalnych wyroków w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych, gospodarczych i prawa pracy). Nieco inaczej wygląda ona w przypadku wyroków zaocznych, nakazów zapłaty, postanowień sądowych czy orzeczeń w sprawach karnych. Jeśli mamy więc wątpliwości, najlepiej spytać prawnika.

Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL