Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Rozwód czy separacja - co korzystniejsze ?

16 Kwiecień 2013

W sytuacjach, gdy małżeństwo przechodzi poważny kryzys, często pojawia się pytanie: zdecydować się na separację czy rozwód?. Choć rozwiązania te na pierwszy rzut oka wydają się podobne, to istnieją jednak między nimi znaczne różnice. Warto więc dobrze się zastanowić, na co się decydujemy, bo będzie to miało kolosalny wpływ na nasze dalsze życie.

Zacznijmy najpierw od podobieństw. W obu wypadkach - czy to separacji, czy rozwodu - musimy skierować sprawę do sądu okręgowego, który odpowiada za rejon, w jakim małżonkowie mieszkali po raz ostatni wspólnie. Wnosząc przeciwko małżonkowi pozew, musimy zapłacić kwotę 600 zł. Po przeprowadzeniu postępowania sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o rozwodzie bądź separacji między mężem a żoną, ewentualnej winie jednego z nich, władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz zasądzonych na ich rzecz alimentach. Ponadto zarówno po orzeczeniu rozwodu, jak i separacji powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową – zgromadzony dotychczas przez nich wspólny majątek może ulec podziałowi, a wszystkie uzyskiwane od tej pory dochody wchodzić będą w skład majątku osobistego każdego z nich.

Mimo tych podobieństw rozwód i separacja to dwie różne drogi. Rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem małżeństwa. Natomiast w przypadku separacji związek zostaje niejako „zawieszony”. Mąż i żona w dalszym ciągu formalnie pozostają w małżeństwie, dlatego nie ma możliwości – jak po rozwodzie – powrotu do swojego dawnego nazwiska czy zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Sąd może orzec separację jeśli pomiędzy małżonkami wystąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, natomiast rozwód – jeśli rozkład ten jest nie tylko zupełny, ale i trwały. Oznacza to, iż aby uzyskać separację wystarczy, że małżonkowie nie kochają się już i nie wspierają wzajemnie. Tymczasem w wypadku rozwodu sąd musi dodatkowo w trakcie postępowania stwierdzić, że relacje te z pewnością w przyszłości nie ulegną już poprawie. Może się więc zdarzyć, że w sytuacji kiedy konflikt między mężem a żoną jest przejściowy sąd nie wyda zgody na rozwód – choć mógłby w takim przypadku orzec separację.

Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci, bądź są one już dorosłe, separacja może się odbyć bardzo szybko. Wystarczy wtedy, że mąż i żona złożą do sądu okręgowego wspólny wniosek o jej orzeczenie i uiszczą opłatę 100 zł. Sąd wyda w tej sytuacji postanowienie bez potrzeby przeprowadzania długotrwałego i sformalizowanego procesu. Możliwości takiej nie ma jednak, jeśli staramy się o uzyskanie rozwodu.

Wyrok rozwodowy rozwiązuje małżeństwo bezpowrotnie. Tymczasem separacja może zostać w przypadku poprawy stosunków między małżonkami zlikwidowana. By to osiągnąć wystarczy, że złożą oni wspólnie wniosek do sądu okręgowego. Podlega on również opłacie 100 zł, a po jego wniesieniu sąd wydaje postanowienie o zniesieniu separacji. Sytuacja prawna małżonków wraca wówczas do stanu sprzed jej orzeczenia. Pamiętajmy, że separacja, która trwa od dłuższego czasu, nigdy nie przekształca się automatycznie w rozwód. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w wypadku dalszego pogarszania się stosunków między żyjącymi w separacji małżonkami wystąpić ostatecznie o rozwód.

Podsumowując, separacja jest łatwiejsza do uzyskania i nie przekreśla ostatecznie małżeństwa. Warto zdecydować się na nią zamiast rozwodu, kiedy mimo poważnego konfliktu istnieją jeszcze choćby niewielkie szanse na pogodzenie się małżonków. Jeśli mamy wątpliwości, warto zwrócić się do prawnika który oceni, jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze w naszej sprawie.


Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL